Loading color scheme

Zapytanie ofertowe obsługa gastronomiczna

Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

 • 1.Przedmiot zamówienia:
  Obsługa gastronomiczna (łącznie ze sprzedażą piwa) imprezy plenerowej „35. Babiogórska Jesień”.
 • 2.Miejsce realizacji:
  Plac obok Ośrodka Wypoczynkowego „Diablak” w Zawoi Widły
 • 3.Termin realizacji:
  28-29 września 2019r.
 • 4.Istotne warunki zamówienia:
  Opłata za wyłączność obsługi gastronomicznej ustalona będzie w formie opłaty jednorazowej.
 • Prosimy o wyszczególnienie jakie stanowiska gastronomiczne Państwo proponują – ilość i asortyment na danym stoisku. Oferta powinna uwzględniać także miejsca dla konsumentów  – stoliki, ławki,  parasole.
 • Sprzedaż piwa i napoi w naczyniach plastikowych.
 • 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przez siebie stoisk z:
 • -żywnością i produktami regionalnymi (np. Koło Gospodyń Wiejskich), np. ciasta, chleby, zupy regionalne,-
 • -stoisko z tradycyjnymi wędlinami
 • -stoisko z żelkami,
 • -watą cukrową i popcornem (wyłączność),
 • -oscypkami,
 • -winami regionalnymi i kwasem chlebowym.
 • Zamawiający będzie brał pod uwagę proponowane menu, przy czym produkty powinny być jak najbardziej tradycyjne, związane z kuchnią regionalną.             6.Przygotowania oferty:
 • Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi , (adres: 34-222 Zawoja) lub drogą mailową na adres: bck@zawoja.pl, do dnia 19 sierpnia 2019.
 • 7.Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. Przy wyborze oferty decydować będzie cena oraz doświadczenie w realizacji imprez plenerowych.
 • Z poważaniem
 • Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury
 • Anna Kulka

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (treść) – Gastronomia BJ 2019
2. Wzór odpowiedzi – Gastronomia