Loading color scheme

Zapytanie ofertowe telebim

Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoizwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

  • 1.Przedmiot zamówienia:

Telebim i jego obsługa  – „XXXV Babiogórska Jesień” w Zawoi Widły

  • 2.Termin realizacji:

28-29 września 2019r.

3.Istotne warunki zamówienia:a) dostarczenie, montaż, obsługa i demontaż ekranu o rozmiarze około 6,5m x 3 m, proporcja ekranu 16:9, rozdzielczość pozioma 1280 pikseli.

4.Realizacja wizualna programu scenicznego z możliwością nagrania, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia

5.Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyćw siedzibie Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi (adres: 34-222 Zawoja) lub drogą mailową na adres: bck@zawoja.pl do dnia 31 sierpnia 2019r.

6.Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Z poważaniem

Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury
dr Urszuli Janickiej-Krzywdy

Anna Kulka

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (treść) – Telebim BJ 2019
2. Wzór odpowiedzi – Telebim